lekarz specjalista II stopnia Grzegorz Guziak

soczewkisośroda od 16:00 (do ostatniego pacjenta)

czwartek od 13:00

tel.

32 332 05 19